Anti-Fouling

Het aanbrengen van anti-fouling is een onaangenaam werk, dat wij u graag uit handen nemen. Staat uw schip in een winterberging en moet deze voor het te water laten voorzien worden van een nieuwe laag anti-fouling, dan verzoeken wij u tijdig een afspraak te maken in verband met de beperkte tijd die resteert tussen het aanbrengen van de anti-fouling en het te water laten.  en geef aan  wat voor soort anti-fouling op uw schip is aangebracht (zoals koperhoudend, kopervrij, chloor/rubber zelf slijpend en de kleur).